Pomoc

dla Zuzi

Prosimy o wpłaty na konto Fundacji Splotu Ramiennego "Otwarte Ramiona":
90 8009 0007 0017 3342 2001 0001
Tytułem: "Cegielska Zuzanna - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia".