Intensywna terapia

Od samego porodu obserwowano całkowity bezmocz. Z powodu narastania parametrów nerkowych Zuzia wymagała dializy nerek. Została przewieziona karetką do szpitala przy ul. Wojciecha w Szczecinie i przyjęta na Oddział Intensywnej Terapii. 

Rozpoznanie: ciężka zamartwica urodzeniowa, okołoporodowe porażenie splotu barkowego lewego, niewydolność krążeniowo-oddechowa, niewydolność nerek, hepatosplenomegalia, hiperbilirubinemia, encephalopathia.

W drugiej dobie zauważono całkowity niedowład lewej ręki i areaktywność prawej wskazujący na uszkodzenie okołoporodowe splotów barkowych. W szóstej dobie rozpoczęto żywienie dojelitowe, początkowo 5 % glukozą, następnie Nenatalem. Żywieniu początkowo towarzyszyły ulewania pokarmu, a następnie wymioty. Zaprzestano żywienia. Po konsultacji chirurgicznej podejrzenie NEC, czyli martwicze zapalenie jelit  (choć obraz radiologiczny niejednoznaczny). Zmienna tolerancja żywienia pozajelitowego.

SERCE: duże kuliste, konsultacje kardiologiczne, USD ubytek przegrody międzykomorowej, jednak nieistotny hemodynamicznie.

GŁÓWKA: obrzęk mózgu, szczelinowane światło komór, podwyższona echogeniczność okołokomorowa i splotów naczyniówkowych. Widoczne cechy krwawienia do obu splotów I stopnia.

NERKI: na początku całkowity bezmocz, z czasem pojawił się ślad własnej diurezy, wspomaganie lekami wydalania moczu. Obie nerki wysokiej echogeniczności kory z licznymi, drobnymi zwapnieniami w obrębie brodawek.

OCZY: Dno oczu w granicach fizjologii, choć były podejrzenia że Zuzia nie widzi.

WĄTROBA, ŚLEDZIONA, BRZUCH: W 3 tygodniu zauważono szybkie narastanie obwodu brzucha, spowolnienie perystaltyki jelit i powiększanie się narządów miąższowych jamy brzusznej, wątroby  – sięgnęła miednicy. Z powodu powiększenia obwodu brzucha i uniesienia przepony znowu wystąpiły problemy z oddychaniem.

PŁUCA: Obustronne plamiaste zlewające się zacienienia o charakterze zapalnym, głównie okołownękowo. Pośród tych zmian nie można wykluczyć zmiana o charakterze naczyniowym. Ponadto w płucu prawym cechy rozdęcia obwodowego.

RESPIRATOR: intubowana 2 razy

Dwunastokrotnie przetoczono Zuzi krew.