Patologia Noworodka i Niemowlęcia

Wyjazd na konsultację do mgr fizykoterapii Marii Grodner, który zakończył się pozostawieniem na turnusie rehabilitacyjnym. Ośrodek w Dziekanowie Leśnym jest jedynym ośrodkiem w Polsce, który zajmuje się kompleksowo rehabilitacją splotu ramiennego u małych dzieci.

Rozpoznanie: dystrepsja, trudności w karmieniu, uszkodzenie splotu ramiennego lewego zakażenie układu moczowego, stan po niedotlenieniu okołoporodowym, uszkodzenie oun z niedotlenienia, stan po niewydolności wielonarządowej, niedokrwistość.

KONSULTACJA NEUROLOGICZNA: Niemowlę 3,5/12 urodzone z objawami encefalopatii niedotleniowo-niedokrwiennej i porażeniem splotu brakowego lewego. Ułożenie asymetryczne – kończyna górna lewa wzdłuż ciała z dyskretnie wyrażonymi przykurczami paliczków. Napięcie mięśniowe w kończynie górnej lewej obniżone, odruchy głębokie i odruch chwytny nieobecne. Napięcie mięśniowe osiowe obniżone. Nie stabilizuje główki. Obwód głowy 37 cm, ciemię 2 x 2. W zakresie nerwów czaszkowych wydaje się bez odchyleń. Dość słabo stabilizuje wzrok i wodzi za badającym. Napięcie mięśniowe w kończynie górnej prawej i kończynach dolnych w granicach normy. Odruchy obecne symetryczne.

W usg głowy stabilne poszerzenie układu komorowego, bez cech aktywnego wodogłowia. W oddziale Zuzia była rehabilitowana. W związku z niedożywieniem zalecono fantomalt (dodatek kaloryczny do mleka), stosowano też uzupełniające wlewy z glukozą i aminokwasami. Parametry wątroby w normie.