II Oddział Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego

Niezbyt długo nacieszyliśmy się rodzinną atmosferą, cztery dni po chrzcinach ponownie wylądowaliśmy w szpitalu w Zdrojach. Rozpoznanie: Zapalenie płuc z komponentą śródmiąższową, zakażenie układu moczowego, uszkodzenie splotu barkowego lewego, stan po niedotlenieniu okołoporodowym, stan po niewydolności wielonarządowej, atrespsia, niedokrwistość.

W wykonanych badaniach stwierdzono niedokrwistość, podwyższone CRP, podwyższone transaminazy, erytrocyturię, leukocyturię, na zdjęciu rtg klatki piersiowej stwierdzono zapalenie płuc z komponentą śródmiąższową i zapalenie gardła. Zastosowano leczenie, złożono wenfolon, następnie dojście centralne w znieczuleniu ogólnym gdyż wenflony nie spełniały swojego zadania.